Професионални ледогенератори

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета лед 20 кг/24ч; р-ри 370х500х600; 0,4 kW/220V

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета лед 30 кг/24ч; р-ри 370х500х700; 0,4 kW/220V

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета лед 50 кг/24ч; р-ри 500х600х800; 0,5 kW/220V

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета лед 100 кг/24ч; р-ри 750х600х1010; 0,7 kW/220V

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета лед 25 кг/24ч; р-ри 390х510х620; 0,3 kW/220V

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета лед 34 кг/24ч; р-ри 500х630х680; 0,4 kW/220V

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета

Ледогенератор за кубчета лед 43 кг/24ч; р-ри 500х630х800; 0,5 kW/220V

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор за люспест лед 150кг/24ч – вместимост на бина 55 кг

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор за люспест лед 250кг/24ч без бин

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор за люспест лед 400кг/24ч без бин

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор за люспест лед 90кг/24ч – вместимост на бина 30 кг

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор за люспест лед 150кг/24ч – вместимост на бина 55 кг

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор люспест лед

Ледогенератор за люспест лед 250кг/24ч без бин

Бин за лед

Бин за лед

Бин за лед

Бин за лед

Бин за лед

Бин за лед